Zagrożenia, a Ryzyko- jak je rozróżnić?

Zagrożenia, a ryzyko

 • Czym są?
 • Jak je odróżnić?
 • Co z nim robimy?
 • Co jest zmienne a co jest stałe?

Odwieczne pytanie: czyli czy można wyeliminować zagrożenia oraz jak można obniżyć ryzyko?

Czy oba stwierdzenia są poprawne, czy tylko jedno a może żadne z nich?, Czy wszystkie zagrożenia można rzeczywiście wyeliminować z miejsca pracy czy procesu technologicznego? Do jakiego poziomu obniżamy ryzyko?

Identyfikacja Zagrożeń

Istnieje podstawowa kategoryzacja zagrożeń na grupy. A każda grupa zagrożeń określa swoje podgrupy. Jak zidentyfikować te zagrożenia oraz czy znasz każdą grupę/podgrupę zagrożeń?

Pewne jest tylko jedno – że na proces identyfikacji zagrożeń wypływa dużo czynników takich, jak:

 • Kompetencje/doświadczenie pracownika,
 • Jego stan psychofizyczny,
 • Złożoność pracy czy procesu technologicznego,
 • Pora dnia, oświetlenie i wiele więcej.

Te czynniki dostosowane są do każdej grupy zagrożeń. Pomyślmy, jakie czynniki musimy brać pod uwagę podczas identyfikacji zagrożeń dla prac wózków widłowych? Nie wspomnę o ryzykach/szansach strategicznych, w tym z niskim prawdopodobieństwem występowania, jak na przykład pandemia.

Jeśli wykonujemy ocenę ryzyka przed wdrożeniem nowego urządzenia czy maszyny na produkcji, czy na budowie, kto w takim przypadku zidentyfikuje więcej zagrożeń? Będzie to operator, mechanik, brygadzista, koordynator BHP, HSE, kierownik, producent, czy nawet stażysta?

 • Co ma wpływ na tak ważny etap oceny ryzyka, jak identyfikacja zagrożeń?

W następnych artykułach oraz na szkoleniu porozmawiamy o narzędziach, które pomagają nam w identyfikacji oraz kategoryzacji zagrożeń. Będą to metody takie jak PEME, ABBI oraz 4Z.

Szacowanie Ryzyka

Międzynarodowe standardy oraz najlepsze światowe praktyki mówią o tym, że musimy być bardzo ostrożni przy ocenie prawdopodobieństwa oraz skutków ryzyka. Wynika to z tego, że bardzo często jesteśmy skłonni brać pod uwagę tylko jeden albo dwa czynniki.

Przykładem mogą być prace ręczne. Nie należy brać pod uwagę jedynie wagi ładunku oraz płci pracownika. W taki przypadku występuje uproszczenie procesu i finalnie ryzyko może być źle oszacowane. Pracownik może chorować na schorzenia przewlekłe, a ładunek może mieć niestandardowe gabaryty.

Inne czynniki należy również brać pod uwagę, aby nie pozostały nieuwzględnione, a jest ich wiele jak np.:

 • Dystans, który musimy przebyć z ładunkiem,
 • Środek ciężkości,
 • Stan psychofizyczny pracownika,
 • Podłoga,
 • Praca na zewnątrz/wewnątrz,
 • Opakowanie (szkło, folia, śliskie), itd.

Podsumowując, ocena ryzyka nie jest procesem jednokierunkowym i takim prostym jak mogło by się wydawać, ponieważ wymaga bardziej dogłębnej analizy, oraz opinii multi-dyscyplinarnej grupy osób z zróżnicowanym poziomem wiedzy z różnych dziedzin.

Na nadchodzącym szkoleniu poznamy różne metody, które pomogą nam oszacować ryzyko dla prac specjalnych, takich jak na przykład prace ręczne do których wykorzystuje się Ocenę ryzyka znaną jako MAC Tool.

Dodaj komentarz