Najwyższe standardy HSE/BHP na indywidualne potrzeby firmy

Budowanie bezpiecznego systemu realizacji zadań, najwyższe standardy, profesjonalizm w działaniu, są kluczem do sukcesu, a także najlepszym certyfikatem oraz elementem budowy pozycji firmy w kraju i za granicą.

Po ukończeniu szkolenia, kandydaci powinni opanować i rozumieć zagadnienia z zakresu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem oraz wykazywać umiejętności zachowania zasad w miejscu pracy. Uczestnicy otrzymają wiedzę, by prezentować najwyższy poziom umiejętności z zakresu kultury bezpieczeństwa. Podczas szkolenia dokonamy rzetelnej, praktycznej analizy najwyższych standardów w obszarze zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska, związany z ryzykiem i charakterem działalności firmy. Celem szkolenia jest wsparcie i wzmocnienie kompetencji uczestników oraz przedstawienie nowego, unikalnego na polskim rynku sposobu myślenia o BHP / HSE, na podstawie obowiązujących najwyższych międzynarodowych standardów.
To szkolenie pokazuje uczestnikom jak jest zbudowane system POPMRA, czyli cały system SMS, zaczynając od polityki firmy do jej przeglądu. Pozwala ocenić jak SMS jest skonstruowany, jak funkcjonuje. Uczestnicy w sposób kompleksowy, podniosą swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie BHP/ HSE.

Podstawowe tematy program szkolenia NEW HSE, opracowany na indywidualne potrzeby, odpowiadający najwyższym międzynarodowym standardom HSE/BHP, związany z ryzykiem i charakterem działalności firmy.

1.1 Podstawy wiedzy z zakresu zdrowia i system zarządzania bezpieczeństwem.
1.2 Rola rządów i międzynarodowych organów w formułowaniu ram dla regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.3 Różne międzynarodowe standardy systemów zarządzania BHP.
1.4 Zadania i obowiązki.

2.1 Ocena ryzyka.
2.2 Kontrola ryzyka i zagrożenia.
2.3 Raportowanie i Badania Wypadków (RiBW).
2.4 Komunikacja i współpraca.
2.5 Pomiar wydajności i audytu.

3.1 Zagrożenia w miejscu pracy.
3.2 Zagrożenia w związane z transportem.
3.3 Zagrożenia organów mięśniowo-szkieletowego.

4.1 Zagrożenia biologiczne i chemiczne.
4.2 Narzędzia i urządzenia.
4.3 Zagrożenia elektryczne.
4.4 Pożar

5.1 Zagrożenia fizyczne.
5.2 Kultura bezpieczeństwa i podstawy system behawioralnego (BBS).
5.3 Awarie i zarządzanie w sytuacjach krytycznych.
5.4 Pytania i odpowiedzi.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE INWIDUALNE I W GRUPACH.