OH&S - Kultura Bezpieczeństwa Pracy Szkolenie

WARSZTAT BUDOWANIA KULTURY OH&S W FIRMIE (DLA TOP MANAGEMENTU)

Jedna z bardziej popularnych definicji Kultury Bezpieczeństwa pracy, opracowana przez Brytyjski Komitet Wykonawczy do spraw  Health and Safety Executive (HSE), mówi, że:

Kultura Bezpieczeństwa jest to rezultat indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji, wzorców zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

Tworzenie Kultury Bezpieczeństwa wymaga budowania nowych nawyków, nowych norm i wartości przy współpracy i komunikacji wszystkich członków firmy. Głównym celem tych działań będzie eliminacja wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz nastawienie na profilaktykę i proaktywność. Jednym z głównych narzędzi umożliwiających rozpoczęcie rozwoju kultury bezpieczeństwa jest identyfikacja aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa za pomocą badania klimatu bezpieczeństwa.

Czym jest BBS

‘’Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawowe składniki biznesu. Zarządy potrzebują ludzi z pasją i energią, którzy sprawią, że kwestie te pozostaną w centrum zainteresowania organizacji’’

Cytaty z wypowiedzi szefów zespołów ds. bezpieczeństwa
 i higieny pracy z sektora publicznego i prywatnego.

 

Wysoką kulturę bezpieczeństwa w firmie, cechuje poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w kwestiach bezpieczeństwa, przejawiająca się w codziennej pracy. Pracownicy na stanowiskach pracy powinni przyjąć postawę aktywnej i ciągłej troski o bezpieczeństwo swoje jak i innych, osobiście są zaangażowani w proces identyfikacji zagrożeń i zachowań profilaktycznych w miejscu pracy w celu podjęcia działań korygujących.