OH&S - Kultura Bezpieczeństwa Pracy Szkolenie

WARSZTAT BUDOWANIA KULTURY OH&S W FIRMIE (DLA TOP MANAGEMENTU)

  Jedna z najpopularniejszych definicji Kultury Bezpieczeństwa w miejscu pracy, opracowana przez Brytyjski Komitet Wykonawczy ds. Health and Safety Executive (HSE), brzmi:

“Kultura Bezpieczeństwa jest wynikiem indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji, wzorców zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.”

Tworzenie Kultury Bezpieczeństwa wymaga wprowadzenia nowych nawyków, norm i wartości przy aktywnym udziale i komunikacji wszystkich członków firmy. Głównym celem tych działań jest eliminacja wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz promowanie podejścia profilaktycznego i proaktywnego. Kluczowym narzędziem inicjującym rozwój kultury bezpieczeństwa jest identyfikacja aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie badania klimatu bezpieczeństwa.
Czym jest BBS

‘’Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawowe składniki biznesu. Zarządy potrzebują ludzi z pasją i energią, którzy sprawią, że kwestie te pozostaną w centrum zainteresowania organizacji’’

Cytaty z wypowiedzi szefów zespołów ds. bezpieczeństwa
 i higieny pracy z sektora publicznego i prywatnego.

 

Wysoką kulturę bezpieczeństwa w firmie, cechuje poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w kwestiach bezpieczeństwa, przejawiająca się w codziennej pracy. Pracownicy na stanowiskach pracy powinni przyjąć postawę aktywnej i ciągłej troski o bezpieczeństwo swoje jak i innych, osobiście są zaangażowani w proces identyfikacji zagrożeń i zachowań profilaktycznych w miejscu pracy w celu podjęcia działań korygujących.

Zaangażowanie kierownictwa jest kluczowym czynnikiem wpływającym na kulturę bezpieczeństwa w organizacji. Zaangażowanie najwyższych menedżerów w kwestie bezpieczeństwa może mieć istotny wpływ na jakość zaangażowania pracowników oraz skuteczność wdrożenia różnych inicjatyw. Ustanowienie dobrego przykładu jest jednym z najważniejszych sposobów, w jaki kierownictwo może demonstrować i zaangażować się w sposób widoczny w zagadnienia bezpieczeństwa.

Głównym celem kursu jest zwiększenie świadomości menedżerów na temat roli przywództwa w dziedzinie bezpieczeństwa w codziennych działaniach i podejmowanych decyzjach. Kurs podkreśla potrzebę traktowania bezpieczeństwa z równą wagą co inne priorytety biznesowe, jako fundamentalnej strategii dla bezpieczeństwa i doskonałości organizacyjnej. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik powinien mieć jasne zrozumienie znaczenia przywództwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz umiejętność zaangażowania innych w osiąganie doskonałej wydajności.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą szkolenia, prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem biuro@newhse.pl