Szkolenie BBS Bezpieczeństwo Behawioralne

System BBS (Bezpieczeństwo Behawioralne) Opiera się na angażowaniu, motywowaniu, pomaganiu, wzmacnianiu i utrzymywaniu bezpiecznych zachowań.

BBS jest jednym z elementów w naszym systemie, który pomaga nam wzmacniać pozytywne zachowania i ograniczać niebezpieczne działania. Główne podejście opiera się na informacjach zwrotnych, trosce i obserwacjach, gdzie bezpieczeństwo jest podstawową wartością dla każdego w tworzeniu silnej kultury bezpieczeństwa.

Sukces tego systemu, opiera się na połączeniu i wdrożeniu wniosków, osiągniętych w praktycznym działaniu oraz naukowych obserwacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, opartym na długoletniej współpracy w polskim środowisku oraz praktyce międzynarodowej, to szkolenie odpowie uczestnikom jak wprowadzić zmianę postaw i sposobu myślenia u pracowników oraz podpowie, jak utrwalić oraz powielać zachowania bezpieczne, odpowiedzialne oraz profesjonalne podczas wykonywania zadań, opierając się na pozytywnym wzmocnieniu oraz pochwałach.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź:

- Czym jest BBS w teorii oraz praktyce
- Podstawy zmian zachowań, Model ABC
- Korzyści dla organizacji i pracowników. Co zyskasz dzięki wprowadzeniu systemu BBS
- Podstawy wdrażania procesu BBS oraz najczęściej popełniane błędy.
- Jaką role gra Kierownictwo w procesie BBS, Jak radzić sobie z oporem pracowników.
- Dlaczego 9 z 10 firm ponosi porażkę przy wdrażaniu systemu
- Jak wygląda przebieg BBS, zbieranie informacji analiza oraz wdrażanie zmian

Prowadząca

Szkolenie poprowadzi Jennet Arshimova, która ma ponad 15 lat międzynarodowego doświadczenia w branży naftowej, energetycznej, produkcyjnej, budownictwie, oraz kluczowe kompetencje HSE (NEBOSH Diploma, IOSH, Cambridge Behavioural Studies, Imperial College, UK) .

Jennet Arshimova

ZAŁOŻYCIELKA ORAZ DYREKTORKA ZARZĄDZAJĄCA FIRMY NEW HSE, WYKŁADOWCA NEBOSH IGC

Jennet promuje w Polsce najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa zdobyte podczas współpracy z wieloma międzynarodowymi firmami oraz najważniejszymi międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem

Od 2013 roku jako pierwsza wprowadziła na rynek polski szkolenie NEBOSH International General Certificate, a NEW HSE jest jedynym, akredytowanym dostawcą szkoleń NEBOSH w Polsce. Ponadto jako jedno z niewielu centrów otrzymało Złoty Status członkowski w ramach realizacji szkoleń (International General Certificate)

Jennet posiada niesamowitą umiejętność współpracy z kadrą zarządzającą wszelkich szczebli jak i koordynowania działań multidyscyplinarnych. Za każdym razem dąży do odnalezienia najlepszych rozwiązań dla danej firmy.

Posiada wiedzę i doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów, standardów, oraz procedur HSE. Specjalizuje się we wprowadzaniu programów BBS, prowadzeniu analiz luk w systemach zarządzania oraz przeprowadzania badań poziomu klimatu bezpieczeństwa w organizacjach.