E-learning - Kurs NEBOSH IGC

Czym jest e-learning?

eLearning to forma nauki oparta o platformę internetową zawierającą interaktywne materiał: wideo, audio, e gry, quizy i inne treści multimedialne, w połączeniu z doświadczonym wsparciem tutora (także online) oraz forami studenckimi.

Opisana metoda e-learningu jest w pełni dostarczana i wspierana przez naszego Partnera SHEilds.

  • Kursy SHEilds zostały opracowane z myślą o maksymalnej kompatybilności ze wszystkimi typami urządzeń
  • Wymagania sprzętowe: przeglądarka internetowa z funkcjami multimedialnymi
  • Nie pobieramy ani nie instalujemy żadnych programów
  • Twój kurs jest całkowicie online, pobierasz tylko wybrane przez siebie treści

Międzynarodowy Certyfikat NEBOSH IGC e-lerning

Nie ma wymagań wstępnych dotyczących udziału w kursie NEBOSH International General Certificate. Natomiast biorąc pod uwagę opinie studentów za pomocne uznaje się uzyskanie certyfikatu NEBOSH na poziomie AWARD, ponieważ znacznie poprawia to prawdopodobieństwo zdania egzaminu na poziomie Certificate.

NEBOSH International General Certificate jest odpowiedni dla kierowników i przełożonych lub innych przedstawicieli pracowników i obejmuje podstawowe wymagania prawne określone w konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz udokumentowane najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Podsumowanie

 • Koszt kursu NEBOSH IGC: 479 £ + 23% VAT
 • Instytucja uznająca kwalifikacje: Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NEBOSH)
 • Dostęp do platformy e-learningowej przez 12 miesięcy
 • Egzamin: 1 x Praca pisemna (OBE) plus 1 x Zadanie praktyczne – ocena ryzyka (IG2)
 • Opłata rejestracyjna za egzamin: 178 GBP + koszt administracyjny egzaminu (jeśli dotyczy)

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kursami lub dyplomami NEBOSH napisz do nas!

Standard języka angielskiego

Odpowiednie zrozumienie języka angielskiego jest wymagane w celu uzyskania certyfikatu NEBOSH. Student musi władać językiem w stopniu, w którym może zarówno zrozumieć, jak odpowiedzieć na pytania zawarte w programie kursu.

WAŻNE! Tylko studenci, którzy zapisali się na kurs NEBOSH za pośrednictwem akredytowanego centrum szkoleniowego NEBOSH, mogą zarejestrować się na egzamin.

Przedstawiona oferta kursu E-learning NEBOSH IGC została opracowana na podstawie współpracy z Firmą SHEilds. W przypadku gdy student decyduje się na wzięcie udziału w kursie, to SHEilds będzie odpowiedzialny za dostarczenie dostępu do platformy oraz zapewnienie pomocy Tutora.

Exams & Re-sit Exams fees

RE-SIT & E-learning Exam Cost
Exam Costs
Admin Costs
IG1, IG2
178 GBP
1170 PLN (including VAT)
IG1
89 GBP
827 PLN (including VAT)
IG2
89 GBP
557 PLN (including VAT)

Aby zapisać się na poprawę egzaminu, skontaktuj się z lokalnym centrum szkoleniowym NEBOSH, które wybrałeś. Tam uzyskasz aktualne informacje dotyczące kosztów i niezbędnych dokumentów do zapisu na egzamin poprawkowy.

OBE exam have been confirmed for the following dates:

Examination date Results notification date
04 October 2023


08 November 2023


06 December 2023


17 January 2024


7 February 2024


6 March 2024


3 April 2024


8 May 2024


5 June 2024


3 July 2024


7 August 2024


4 September 2024


2 October 2024


6 November 2024


4 December 2024
13 December 2023


25 January 2024


22 February 2024


27 March 2024


19 April 2024


20 May 2024


14 June 2024


18 July 2024


14 August 2024


12 September 2024


17 October 2024


13 November 2024


11 December 2024


24 January 2025


21 February 2025