E-learning - Kurs online NEBOSH

Czym jest e-learning?

eLearning to forma nauki oparta o platformę internetową zawierającą interaktywne materiał: wideo, audio, e gry, quizy i inne treści multimedialne, w połączeniu z doświadczonym wsparciem tutora (także online) oraz forami studenckimi.

Opisana metoda e-learningu jest w pełni dostarczana i wspierana przez naszego Partnera SHEilds.

  • Kursy SHEilds zostały opracowane z myślą o maksymalnej kompatybilności ze wszystkimi typami urządzeń
  • Wymagania sprzętowe: przeglądarka internetowa z funkcjami multimedialnymi
  • Nie pobieramy ani nie instalujemy żadnych programów
  • Twój kurs jest całkowicie online, pobierasz tylko wybrane przez siebie treści

Międzynarodowy Certyfikat NEBOSH online

Nie ma wymagań wstępnych dotyczących udziału w kursie NEBOSH International General Certificate. Natomiast biorąc pod uwagę opinie studentów za pomocne uznaje się uzyskanie certyfikatu NEBOSH na poziomie AWARD, ponieważ znacznie poprawia to prawdopodobieństwo zdania egzaminu na poziomie Certificate.

NEBOSH International General Certificate jest odpowiedni dla kierowników i przełożonych lub innych przedstawicieli pracowników i obejmuje podstawowe wymagania prawne określone w konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz udokumentowane najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Podsumowanie

 • Koszt kursu NEBOSH IGC: 395 £ + 23% VAT
 • Instytucja uznająca kwalifikacje: Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NEBOSH)
 • Dostęp do platformy e-learningowej przez 12 miesięcy
 • Egzamin: 1 x Praca pisemna (OBE) plus 1 x Zadanie praktyczne – ocena ryzyka (IG2)
 • Opłata rejestracyjna za egzamin: 170 GBP + koszt administracyjny egzaminu (jeśli dotyczy)

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kursami lub dyplomami NEBOSH napisz do nas!

Standard języka angielskiego

Odpowiednie zrozumienie języka angielskiego jest wymagane w celu uzyskania certyfikatu NEBOSH. Student musi władać językiem w stopniu, w którym może zarówno zrozumieć, jak odpowiedzieć na pytania zawarte w programie kursu.

WAŻNE! Tylko studenci, którzy zapisali się na kurs NEBOSH za pośrednictwem akredytowanego centrum szkoleniowego NEBOSH, mogą zarejestrować się na egzamin.

Przedstawiona oferta kursu E-learning NEBOSH IGC została opracowana na podstawie współpracy z Firmą SHEilds. W przypadku gdy student decyduje się na wzięcie udziału w kursie, to SHEilds będzie odpowiedzialny za dostarczenie dostępu do platformy oraz zapewnienie pomocy Tutora.

Exams & Re-sit Exams fees

RE-SIT & E-learning Exam Cost
Exam Costs
Admin Costs
IG1, IG2
170 GBP
970 PLN + VAT
IG1
85 GBP
670 PLN + VAT
IG2
85 GBP
450 PLN + VAT

OBE exam have been confirmed for the following dates:

Examination date Results notification date
07 December 2022

18 January 2023

08 February 2023

08 March 2023

05 April 2023

03 May 2023

07 June 2023

05 July 2023

09 August 2023

06 September 2023

04 October 2023

08 November 2023

06 December 2023
24 February 2023

29 march 2023

21 April 2023

22 May 2023

20 June 2023

13 July 2023

16 August 2023

14 September 2023

19 October 2023

15 November 2023

13 December 2023

25 January 2024

22 February 2024