Ocena ryzyka - szkolenie

Risk assesment w miejscu pracy (etapy oceny ryzyka)

Jakie korzyści daje szkolenie Oceny Ryzyka:

 • Ocena Ryzyka operacyjnego (Prosimy nie mylić z oceną ryzyka zawodowego) w znaczącym stopniu poprawi element zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji
  Pracownicy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu będą w stanie przełożyć wiedzę zdobytą na szkoleniu w działania nad poprawą bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa organizacji
 • Na podstawie wiedzy zdobytej na szkoleniu pracownicy będą w stanie zidentyfikować ryzyko związane z wszystkimi wykonywanymi pracami
  Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie wyeliminować niektóre z zagrożeń oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń.
 • Na podstawie wypracowanych standardów oceny ryzyka również Państwa wykonawcy / podwykonawcy będą w stanie oceniać, szacować i obniżać ryzyko wykonywanych prac
 • Wskażemy jak ocena ryzyka została uznana za jedno z najdoskonalszych narzędzi zarządzania ryzykiem i jak może pomóc Państwa firmie w tworzeniu bezwypadkowego miejsca pracy
 • Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka w Państwa organizacji wskaże elementy systemu zarządzania, które wymagają działań w kontekście poprawy bezpieczeństwa, jak również pokażą, które systemy funkcjonują na odpowiednim poziomie
 • Ocena ryzyka jako proaktywny element systemu zarządzania bezpieczeństwem może stać się integralną częścią organizacji oraz znacząco przyczynić się do zapobiegania wypadkom, zmniejszenia nieadekwatnych nakładów finansowych, zwiększenia efektywności prac
 • Na podstawie oceny ryzyka oraz jej wyników najwyższe kierownictwo będzie miało głęboki wgląd to ryzyka oraz zagrożeń z którymi mają do czynienia pracownicy produkcyjni, liniowi, terenowi oraz inni
 • Najwyższe kierownictwo będzie miało szeroki pogląd na to jak ryzykowne i niebezpieczne prace wykonywane są w obszarze działalności organizacji

W trakcie szkolenia poznają Państwo takie zagadnienia jak:

Co to jest Ocena Ryzyka operacyjnego (Risk Assessment)

 • Wprowadzenie, wyjaśnienie i porównanie podstawowych koncepcji identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w oparciu o najlepsze standardy branżowe i międzynarodowe praktyki
 • Narzędzia identyfikacji zagrożeń
 • Wprowadzenie Oceny Ryzyka w życie firmy, strategia i rutyna, czyli kto, kiedy, gdzie i jak?
 • Na podstawie informacji od uczestników zostaną opracowane i przedstawione formy Oceny Ryzyka dla konkretnych zadań oraz typów organizacji

Rodzaje Oceny Ryzyka (JHA/ JSA, HAZID, LMRA)

Wyjaśnienie podstawowych definicji Zagrożenia i Ryzyka:

 • Wiedza o identyfikacji zagrożeń: Metoda PEME, ABBI, FIAT i etc.
 • Objaśnienie hierarchii środków kontroli i upoważnienia do zatrzymania prac (Stop work)
 • Nawyki i praktyki identyfikacji zagrożeń, prawdopodobieństwo i konsekwencja wydarzeń, różnica między wymaganiami HSE.

Etapy Oceny Ryzyka (praktyczne ćwiczenia)

 • Opracowanie i trening głównych technik identyfikacji zagrożeń oraz umiejętności
 • Opracowanie odpowiednio określonej Oceny Ryzyka (QRA) w formie do wdrożenia w organizacji

Zmniejszenie ryzyka za pomocą metodyki ERICPD, TILE, VICES

 • Hierarchia kontroli (rodzaje i którą wybrać)
 • Praktyczne przykłady
 • Główne zasady w tworzeniu właściwej oceny ryzyka
 • Kalkulacja ryzyka: acceptable risk, tolerable risk, ALARP
 • Jak wdrażać i jak nauczyć naszych pracowników i kadrę zarządzając