Oferta dla Firm

Prezentujemy międzynarodowe normy, najwyższe standardy, nowe rozwiązania i podejście do spraw związanych z wszystkimi elementami poprawy i tworzenia Kultury Bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zapobiegania urazom w miejscach pracy, a także minimalizowaniem kosztów z tym związanych. Każdy wypadek, powiązany jest ze stratą życia, zdrowia lub absencją w pracy. Ma to wpływ na sytuacje moralną, zdrowotną, wizerunkową, ale też finansową dla firmy. Nasze działania, mają za zadanie poprawić tą sytuacje, przedstawiać rozwiązania oraz sposoby prowadzące do wdrożenia najwyższych międzynarodowych standardów. Wierzymy, że każda organizacja jest zdolna do osiągniecia tego celu.

W naszej ofercie znajdą Państwo takie pozycje jak:

Analiza luk (GAP Assessment)

Analiza luk jest narzędziem oceny zasobów umożliwiających w organizacji porównanie ich aktualnego wykorzystania z potencjalnym. Celem analizy luk jest zidentyfikowanie różnic pomiędzy optymalną alokacją, a obecnym poziomem ich alokacji. Pozwala to organizacji na szerszą analizę obszarów, które mogą być doskonalone oraz pokażą obecny stan m.in istniejących luk oraz obowiązujące standardy w firmie;

Badanie Klimatu Bezpieczeństwa

Klimat bezpieczeństwa jest nieodzownym obrazem Kultury Bezpieczeństwa przejawiającym się w zachowaniu i postawach pracowników oraz wiąże się z postrzeganiem przez pracowników różnych aspektów bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy.

Celem badania jest:

 • diagnoza klimatu bezpieczeństwa,
 • identyfikacja i zobrazowanie problemów oraz atmosfery w zakresie HSE,
 • zobrazowanie i ocena postrzegania bezpieczeństwa przez pracowników.
Czym jest BBS

Zarządzanie zmianą:

Zarządzanie zmianą (MOC) to systematyczne podejście do analizy oraz kontrole zmian organizacyjnych, technicznych, środowiskowych, produkcyjnych, operacyjnych i wielu innych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz firmy.  Te systematyczne procesy zapewniają proaktywne podejście do zmiany, oceniając poziom ryzyka oraz szans.

   • Zarządzanie zmianą, istotne definicje
   • Wymagania standardów zarządzania zmianą (w tym ISO 45001)
   • Dlaczego potrzebujemy systemu MOC, plusy oraz korzyści.
   • Typy sposobów zarzadzania Moc
   • Proces zarządzania zmianą
   • Systemy, procedury MOC (co powinny zawierać)

BEZPIECZEŃSTWO BEHAWIORALNE (BBS)

   • Proces wdrożenia BBS
   • Model ABC i interwencja
   • Wyzwania i techniki interwencji
   • Cykl obserwacji bezpieczeństwa:
   • Zbieranie i analiza obserwacji
   • Podpowiedzi zaangażowanych pracowników
   • Główne przyczyny niepowodzeń wdrażania BBS

Analiza zgłoszenia ZPW

Celem wdrożenia systemu obserwacji ZPW jest zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach w świadome i aktywne budowanie bezpiecznych warunków pracy. Polega on na opracowaniu oraz wprowadzeniu całego systemu, który skutkuje obserwacją i zgłaszaniem zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz zidentyfikowanie zagrożeń, odpowiedniej reakcji, działań i eliminacje a tym samym zminimalizowanie lub wyeliminowanie możliwość doznania urazów. Podstawowym celem zbierania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest uzyskanie informacji, które posłużą do zaplanowania i realizacji skutecznych działań prewencyjnych

DOŚWIADCZENIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 • Zarządzanie w Sytuacji Kryzysu
 • W działalność biznesową zawsze wliczone jest ryzyko. Dostarczymy Twojej firmie szeroką wiedzę i indywidualne doradztwo zanim uderzy kryzys
 • Rozwiązania dla różnych typów potencjalnych sytuacji kryzysowych w pracy
 • Rozwiązania różnych typów urządzeń i wymagań dla dróg ewakuacyjnych, punkty zebrań
 • Ćwiczenia i szkolenia, procedury w sytuacjach awaryjnych

PODEJMOWANE INICJATYWY

 • Przygotowywanie raportów dla zarządu wyższego szczebla w zwartej i jasnej formie prezentujących docelowe zalecenia
 • Umiejętności organizacyjne i przywódcze: nadzór nad dużym wielo-osobowym zespołem
 • Doświadczenie w dokonywaniu wpływu na zarząd, np. przekonanie zarządu do dostarczenia i zakupu wymaganego sprzętu dla potrzeb bezpieczeństwa, doświadczenie w pracy pod presją
 • Kierownictwo i udział w ćwiczeniach o różnych scenariuszach, dotyczących reagowania na sytuacje awaryjne np. ćwiczenie ewakuacji medycznej

 

Akademia HSE

3 miesiące intensywnej pracy przy wsparciu wykładowców! Jest to czas na rozwój, na poznanie nowej wiedzy, ale również na poznanie fantastycznych osób, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.

NAJWYŻSZE STANDARDY HSE (dla firm)

Budowanie bezpiecznego systemu realizacji zadań, najwyższe standardy, profesjonalizm w działaniu, są kluczem do sukcesu, a także najlepszym certyfikatem oraz elementem budowy pozycji firmy w kraju i za granicą.

NEBOSH IGC

NEBOSH IGC gwarantuje wysoką wiedzę zawodową i może być wykorzystywany jako wstęp do zdobywania wyższych poziomów NEBOSH, a także do osiągania wielu sukcesów zawodowych na rynku międzynarodowym.

WARSZTAT BUDOWANIA KULTURY OH&S W FIRMIE (dla Top Managementu)

Czym jest Kultura Bezpieczeństwa a czym nie jest, filary budowania Kultury Bezpieczeństwa, zaangażowania oraz transformacja świadomości kadry zarządzającej i pracowników, jak zaangażować pracowników, jakie są korzyści.

Bezpieczeństwo Behawioralne BBS

System BBS (Bezpieczeństwo Behawioralne) jest najbardziej popularnym i sprawdzonym sposobem zarządzania bezpieczeństwem, z którego korzystają firmy na całym świecie.

OCENA RYZYKA - RISK ASSESSMENT (w miejscu pracy)

Ocena Ryzyka operacyjnego (Prosimy nie mylić z oceną ryzyka zawodowego) w znaczącym stopniu poprawi element zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji