Zarządzanie ryzykiem, czy jest nam potrzebne?

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa już z samego opisu mówi o zarządzaniu „określonym” ryzykiem. Idąc dalej możemy mówić o ryzyku wstępnym czy ryzyku szczątkowym, tym które pozostaje po wdrożeniu określonych kontroli, ale na pewno mówimy o poziomie ryzyka który jest związany z pracą, którą mogą wykonywać na przykład nasi pracownicy.

Ryzyko szczątkowe

I w tym momencie, gdy mówimy o ryzyku, które pozostaje, zastanawiamy się, ale gdzie podziało się stwierdzenie „bezpieczeństwo przede wszystkim!” ile razy każdy z nas usłyszał od swoich managerów, że bezpieczeństwo u nas w pracy jest na najwyższym poziomie a my jako firma eliminujemy wszelkie „Ryzyka” i zagrożenia tak aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie. Jako slogan brzmi pięknie, natomiast jak to wygląda w praktyce?

Eliminacja ryzyka

Tylko czy prowadząc firmę spedycyjną eliminujemy pracę ciężarówek? Przecież one same w sobie są zagrożeniem pod tytułem poruszające się pojazdy, które w sytuacji utraty kontroli mogą doprowadzić do takich konsekwencji jak np. ciężkie złamania czy nawet śmierć naszego pracownika. Czy prowadząc firmę, która zajmuje się myciem okien eliminujemy prace na wysokości? Odpowiedź jest prosta, NIE.

Obniżanie poziomu ryzyka

Jeśli już doszliśmy do tego, że ryzyko pozostaje, że nasi pracownicy z nim „pracują”, że warto by się tym tematem zająć to możemy przejść do elementu zarządzania tym właśnie ryzykiem a między innymi jak możemy osiągnąć poziom „ALARP” czyli jak możemy nasze ryzyko obniżyć do poziomu tak niskiego jak jest to tylko praktycznie możliwe.

Poprzez zarządzanie ryzykiem będziemy także w stanie określić zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami, ale także możliwości, które stoją przed naszą organizacją. Wpływamy także na samych pracowników, postrzeganie czy identyfikowanie zagrożeń. Poprzez ewaluację ryzyka i analizy możemy patrzeć „Do przodu”, przewidywać różnego rodzaju scenariusze oraz działa prewencyjnie jeszcze zanim dojdzie do rozszczelnienia, przelania zbiornika, upadku z wysokości, pożaru czy potknięcia.

Przy spójnej i zrozumiałej komunikacji różnego rodzaju udziałowcy będą rozumieli cele organizacyjne oraz działania, które zostają wdrażane, aby zachować równowagę pomiędzy ryzykiem a efektem naszych prac.

Typy ryzyk

Proces zarządzania ryzykiem skupia się także na określeniu jakie ryzyko będzie oceniać, z czym to ryzyko będzie związane? Z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników? Z Środowiskiem? Z utrzymaniem ciągłości biznesowej? Z kapitałem zakładowym? Z bezpieczeństwem naszego zakładu czy np. wizerunkiem.

O pełnym procesie i tym jakie dalsze kroki należy podejmować będziemy mówić w kolejnych  artykułach.

Jeszcze więcej o Zarządzaniu Ryzykiem znajdziecie w naszej Akademii HSE!

Pamiętaj, żeby odwiedzić nasz profil na Facebook’u czy LinkedIn, by być z nami w stałym kontakcie.

Dodaj komentarz