Ocena Ryzyka (Risk Assessment)

Kiedy rozmawiamy z klientami o ocenie ryzyka często padają pytania, czym jest:

 • Ocena ryzyka? zarządzanie ryzykiem? A w tym, czym jest profilowanie ryzyka?
 • Poziom akceptowalności ryzyka? A czym jest tolerowanie Ryzyka?
 • Metoda ALARP i jak jest wykorzystywana w Polsce?
 • Hierarchia Kontroli Ryzyka ERICPD
 • Strategia Prewencji
 • Błąd ludzki w procesie Oceny Ryzyka.

Często pojawiają się także pytania kiedy powinniśmy wykonywać oceny? Ile czasu zajmuję opracowanie oceny ryzyka (np. LMRA – 1 minuta, HAZOPS czasami do roku czasu)? Jaką rolę gra ocena ryzyka zarządzaniu zmianą, czy jak zaangażować podwykonawców w sam proces.

Wiele pytań, a jeszcze więcej odpowiedzi. Będziemy na bieżąco odpowiadać na powyższe oraz inne pytania w kolejnych artykułach.

Nasze artykuły bazują na podstawie nie tylko Polskich, ale także międzynarodowych standardach i wewnętrznych opracowaniach dla różnych branż. Sukcesywnie będziemy także dodawać linki do najciekawszych z nich.

W Polsce ocena ryzyka kojarzona jest i pewnie jeszcze długo będzie z oceną ryzyka zawodowego. Jest to metodyka wymagana prawnie. Jednak, chcielibyśmy zwrócić uwagę na metodykę oceny ryzyka operacyjnego oraz strategicznego.

Ile istnieje rodzajów ocen ryzyka?

Na przestrzeni lat samo narzędzie oceny ryzyka mocno ewoluowało i stało się podstawą do działania w wielu organizacjach, firmach a nawet krajach jako wymóg prawny. Przykładem może być wprowadzenie oceny ryzyka do procesu opracowania kosztów firmy czy zarządzania zmianą.

Będziemy pisać również, czym rożni się Ocena Ryzyka operacyjnego (na zadanie) od Oceny Ryzyka strategicznej (profilowanie ryzyka). Bardzo często zapominamy o tym, że skala akceptowalności ryzyka zaczyna się od zarządu, oraz ustalenia ryzyk dla całej spółki. Do tego i innych ciekawych materiałów wrócimy w następnych artykułach.

Ocena ryzyka dzieli się na metody takie jak ilościowa czy jakościowa. A czym różni się przykładowa ocena ryzyka na pracę od oceny ryzyka powypadkowej znanej jako Bow-Tie Analysis lub oceny ryzyka dla maszyn?. W naszych artykułach chcielibyśmy wam przedstawić, takie rodzaje ocen ryzyka jak na przykład, FMEA, What-If, JSA, TRA, HAZOPS, HAZID oraz wiele innych.

W następnych artykułach opowiemy także o najczęstszych błędach na, które natykają się organizacje przy opracowywaniu ocen ryzyka. Świetnym przykładem będzie wykazanie, dlaczego w zarządzaniu ryzykiem korzystamy z Hierarchii Kontroli Ryzyka ERICPD, ale bardzo często zapominamy o Strategii Prewencji zagrożeń u ich źródła? Kolejnym przykładem może być błąd ludzki oraz to jaki ma wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia? Czy znacie może klasyfikację błędów ludzkich?

Jeden z głównych problemów w Ocenie ryzyka zlokalizowany jest u samych podstaw naszego systemu oceny, a mianowicie jest to definicja zagrożeń oraz ryzyka. Postaramy się poruszyć wszystkie te kwestie.

Ocena ryzyka operacyjnego

Dziś skupiamy się na Ocenie ryzyka operacyjnego. Wykonuje się ją przede wszystkim na określone zadanie. Zadaniem może być dla nas wymiana żarówki w oświetleniu lub skomplikowana operacja podnoszenia na np. 2 zestawy dźwigów samojezdnych. Na wielu szkoleniach czy warsztatach, które wykonujemy wspólnie z naszym zespołem, niejednokrotnie okazywało się, że wprowadzenie oceny ryzyka sprawiło, że współpracownicy zaczęli się lepiej rozumieć w różnych sferach biznesu, czy działań operacyjnych.

Ocena ryzyka operacyjnego to zarówno nauka, dzielenie się wiedzą jak i utrwalanie procedur czy standardów, według których nasza organizacja powinna funkcjonować.

To jak dokładna i szczegółowa musi być nasza ocena ryzyka zależy od czynników takich jak między innymi:

 • Czy wykonywaliśmy już takie prace?
 • Czy będą na tym terenie inne firmy?
 • Czy musimy wziąć pod uwagę SIMOPS (Prace które mogą być w konflikcie ze sobą) oraz zarządzanie wykonawcami/podwykonawcami?
 • Czy w przeszłości doszło do wypadków podczas wykonywania danej pracy?
 • Jakie kwalifikacje muszą posiadać osoby, które będą wykonywać pracownicy?

Dodaj komentarz