Co to jest BBS? Bezpieczeństwo behawioralne (Behaviour-Based Safety System)

Na samym początku powinniśmy określić czym jest BBS oraz czym BBS, na pewno nie jest. Warto zaznaczyć, że BBS nie jest panaceum na wszystkie firmowe problemy związane z kulturą bezpieczeństwa.

Zostało ustalone, że ponad 90% wypadków w firmach związanych jest z czynnikiem ludzkim (UWAGA- nie mówimy o błędach, gdzie ludzie są źródłem przyczyny wypadku, prosimy nie mylić tych dwóch pojęć!). BBS jest procesem transformacji postaw oraz wartości pracowników, gdzie zwiększa się wzajemna troska oraz opieka pracowników. Tu warto podkreślić, że istnieją 3 podstawowe zasady kształtowania się systemu BBS:
· definicje,
· teoria,
· elementy praktyczne systemu BBS, które są ustandaryzowane w świecie.
I tu polecam poczytać o podstawach BBS, o których wspomina D. Cooper albo Scott Geller.

Temat bezpieczeństwa behawioralnego BBS jest na topie w dzisiejszych czasach. Ze swojego doświadczenia w branży HSE wiem, że każda firma, która buduje, albo kształtuje mocną kulturę bezpieczeństwa, jest zainteresowana tematem BBS.

Kluczem do sukcesu, jest zmiana świadomości i zachowań pracowników, umiejętność ich zaangażowania w tworzeniu bezpiecznych postaw, przywództwo najwyższego kierownictwa oraz umiejętność wdrożenia systemu, dostosowanego do potrzeb firmy.

Warto zaznaczyć, że BBS jest błędnie odbierany jako bezpośredni wpływ na zmianę postawy pracowników. BBS jest oparty na pracy nad zachowaniami pracownika i tylko z czasem, i przy prawidłowym funkcjonowaniu systemu, może mieć wpływ na ich postawy oraz odczucia. A to jest już częścią Kultury Bezpieczeństwa.

Statystyki wskazują, że 70% firm w Stanach Zjednoczonych ponosi porażkę w trakcie wdrażania podobnych programów i traci przy tym miliardy dolarów (ref. Jerry Pounds, Aubrey Daniels International). Na jednym z kongresów HSE organizowanych w Polsce w 2015 roku, jeden z prelegentów ogłosił, że 9 z 10 firm w Polsce ma trudności lub ponosi porażkę przy wdrażaniu programu BBS.

System BBS jest bardzo efektywny, ale jest też jednym z najtrudniejszych systemów do wdrożenia. Błędy są popełniane jeszcze podczas samego planowania kształtu procesu. Wszystkie błędy, które prowadzą do porażki systemu, można podzielić na 5 grup.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz