Czym jest BBS? Bezpieczeństwo behawioralne (Behaviour-Based Safety System)

Na samym początku powinniśmy określić czym jest BBS oraz czym , na pewno nie jest. Warto zaznaczyć, że BBS nie jest panaceum na wszystkie firmowe problemy związane z kulturą bezpieczeństwa.

Czym jest BBS

Czym zatem jest Bezpieczeństwo Behawioralne?

Zostało ustalone, że ponad 90% wypadków w firmach związanych jest z czynnikiem ludzkim (UWAGAnie mówimy o błędach, gdzie ludzie są źródłem przyczyny wypadku, prosimy nie mylić tych dwóch pojęć!). 

Bezpieczeństwo behawioralne (BBS) to proces transformacji postaw i wartości pracowników, którego celem jest zwiększenie wzajemnej troski i opieki w miejscu pracy.  Warto podkreślić, że istnieją 3 podstawowe zasady kształtowania się systemu:

  • definicje,
  • teoria,
  • elementy praktyczne systemu, które są ustandaryzowane w świecie. Zachęcam do zapoznania się z podstawami BBS autorstwa D. Cooper albo Scott Geller.

W dzisiejszych czasach temat bezpieczeństwa behawioralnego jest na topie. Z mojego doświadczenia w branży HSE wynika, że każda firma, która buduje lub kształtuje mocną kulturę bezpieczeństwa, jest zainteresowana BBS.

Jaki jest klucz do sukcesu systemu BBS?

Kluczem do sukcesu, jest zmiana świadomości i zachowań pracowników, umiejętność ich zaangażowania w tworzeniu bezpiecznych postaw, przywództwo najwyższego kierownictwa oraz umiejętność wdrożenia systemu, dostosowanego do potrzeb firmy.

Warto zaznaczyć, że BBS jest błędnie odbierany jako bezpośredni wpływ na zmianę postawy pracowników. Bezpieczeństwo Behawioralne jest oparte na pracy nad zachowaniami pracownika i tylko z czasem, i przy prawidłowym funkcjonowaniu systemu, może mieć wpływ na ich postawy oraz odczucia. A to jest już częścią Kultury Bezpieczeństwa.

Statystyki wskazują, że 70% firm w Stanach Zjednoczonych ponosi porażkę w trakcie wdrażania podobnych programów i traci przy tym miliardy dolarów (ref. Jerry Pounds, Aubrey Daniels International). Na jednym z kongresów HSE organizowanych w Polsce w 2015 roku, jeden z prelegentów ogłosił, że 9 z 10 firm w Polsce ma trudności lub ponosi porażkę przy wdrażaniu programu BBS.

System BBS jest bardzo efektywny, ale jest też jednym z najtrudniejszych systemów do wdrożenia. Błędy są popełniane jeszcze podczas samego planowania kształtu procesu. Wszystkie błędy, które prowadzą do porażki systemu, można podzielić na 5 grup.

Dodaj komentarz