Badanie Klimatu Bezpieczeństwa cz.2

Kampania informacyjna - jak skutecznie przekazać pracownikom informacje o badaniu klimatu bezpieczeństwa w organizacji?

W poprzednim artykule omówiliśmy temat Badania Klimatu Bezpieczeństwa, w tym o podziale kategorii i pytań. Wspomnieliśmy również o sposobie zbierania danych od pracowników. Dziś chcielibyśmy skupić się na kluczowym elemencie całego procesu badawczego. Kampania informacyjna, bo o niej mowa, ma na celu przekazanie pracownikom informacji na temat badania. To również informacja, co będzie się działo przed, w trakcie i po całym badaniu.

W ramach kampanii informacyjnej przekazujemy jasną i klarowną informację, dotyczącą samego badania:

  • w jakim celu prowadzamy badanie,
  • co chcemy uzyskać dzięki odpowiedziom pracowników
  • oraz jak ważne jest zaangażowanie naszych pracowników w celu poprawy warunków bezpieczeństwa, komunikacji oraz wszelkich innych aspektów organizacji.

W kampanii informacyjnej ważne jest również przekazanie informacji dotyczącej samego formularza oraz zbierania danych. Pracownik musi mieć świadomość, że jest on w 100% anonimowy. Zapisane przez pracownika odczucia i wskazane elementy do poprawy nie wpłyną negatywnie na samego pracownika. Każdy ma zapewnioną swobodę wypowiedzi.

Jak przebiega kampania informacyjna?

To w jaki sposób przebiegać będzie kampania informacyjna zależy od wielu składowych. Wpływ może mieć tu skala organizacji, ilość pracowników, rozmieszczenie pracowników oraz inne istotne elementy. W kampanię informacyjną powinni zaangażować się pracownicy z wszystkich struktur organizacji, począwszy od prezesa, kończąc na brygadzistach, supervisorach i mistrzach.

Sposób w jaki organizacje informują o nadchodzącym badaniu klimatu bezpieczeństwa może być różny. W organizacjach, które chcą osiągnąć wysoką kulturę bezpieczeństwa znaną metodą jest nakręcenie krótkiego wideo przez prezesa. W video zawieramy informacje, jak ważne jest bezpieczeństwo w organizacji. Dodatkowo zaznaczamy, co organizacja może osiągnąć przez partycypację pracowników w badaniu kultury bezpieczeństwa. Ważne jest powiedzieć, jakie benefity może to przynieść dla pracowników jak i organizacji.

Dodatkowe linie komunikacji, takie jak broszury, tablice informacyjne, emaile czy informacje wyświetlane na telewizorach, również mogą pomóc w przekazaniu informacji o badaniu oraz zwróceniu uwagi pracowników.

Ważne jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za odpowiadanie na wszelkie pytania od pracowników w sprawie nadchodzącego lub odbywającego się badania klimatu bezpieczeństwa. Dobra dwukierunkowa komunikacja to część sukcesu każdego z projektów! To pomoże zwiększyć ilość respondentów, którzy wypełnią ankietę i poczują się zmotywowani do poprawy warunków bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz