Badanie klimatu bezpieczeństwa cz.1

Dziś postaramy się nakreślić po krótce o co chodzi z badaniem klimatu bezpieczeństwa

Klimat bezpieczeństwa jest nieodzownym obrazem kultury bezpieczeństwa przejawiającym się w zachowaniu i postawach pracowników. Wiąże się z postrzeganiem przez pracowników różnych aspektów bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Pierwsze badania klimatu bezpieczeństwa sięgają lat 80siątych.  Tego typu badania wykorzystywano w przemyśle związanym z energią jądrową, wydobyciem ropy naftowej oraz lotnictwem komercyjnym. W obecnych czasach przy użyciu nowoczesnych narzędzi Badanie klimatu bezpieczeństwa staje się osiągalne praktycznie dla każdego klienta. 

Mówiąc o różnych aspektach mam na myśli różne obszary „bezpieczeństwa” w organizacji, które są badane przy użyciu zweryfikowanych pytań. Dodatkowo każde badanie poddawane jest weryfikacji pod kątem rzetelności (Alfa Cronbacha)

Jakie obszary możemy weryfikować?

W badaniu klimatu bezpieczeństwa możemy weryfikować np:

    • adekwatność i stosowanie procedur,
    • komunikacja i praca zespołowa,
    • zgłaszanie i zapobieganie wypadkom,
    • motywacja i rozwój,
    • zasoby bezpieczeństwa.

Dla każdej z kategorii przypisane są pytania, które mogą być zarówno „ujemne” jak i „dodatnie”. Czyli takie które mówią o aspektach pozytywnych oraz negatywnych. Na pytania odpowiadają pracownicy objęci badaniem przy wykorzystaniu formularzy on-line lub ich papierowych odpowiedników.

Jakie są dalsze kroki?

W określonym badaniu klimatu bezpieczeństwa weryfikowane oraz „filtrowane” mogą być także różne grupy docelowe. Mogą być to różne pozycje w firmie od kierowników do pracowników liniowych, płeć, wiek, dane demograficzne.

Kolejnym element to już wisienka na torcie, czyli statystyka, agregacja danych i część opisowa.  To tutaj wykazują się osoby z napisami na koszulce „I love data” oraz eksperci HSE. Mimo pozyskania określonych danych musimy wiedzieć które dane będziemy z sobą porównywać, które są istotne, które korelują ze sobą a które mają niskie znaczenie statystyczne. Dane trzeba także w jakiś sposób zaprezentować. Idealnym przykładem weryfikacji odpowiednich danych może być raport dla kilkunastu pytań który w nieprzefiltrowanej formie może mieć nawet kilkaset stron.

Część opisowa, czyli przekształcenie wyników w opisy określonych danych oraz proponowanie rekomendacji wymaga doświadczenia oraz precyzowania rekomendacji zgodnie z metodologią SMART.

Mam nadzieję, że tym krótkim wstępem nakreśliliśmy, jak wygląda badanie klimatu bezpieczeństwa 😊 

Dodaj komentarz