Trust

Zaufanie. Słowo, które analizowałam przez ostatnie 6 miesięcy. Jednym z powodów może być fakt, że słowo to było najczęściej wymieniane przez menedżerów, gdy rozmawialiśmy o przywództwie. Jednak, gdy zapytałam o znaczenie i definicję słowa "zaufanie", okazało się, że słowo to oznacza…

Continue ReadingTrust
Read more about the article Ocena Ryzyka (Risk Assessment)
Ocena ryzyka

Risk Assessment

Kiedy rozmawiamy z klientami o ocenie ryzyka często padają pytania, czym jest: Ocena ryzyka? zarządzanie ryzykiem? A w tym, czym jest profilowanie ryzyka? Poziom akceptowalności ryzyka? A czym jest tolerowanie Ryzyka? Metoda ALARP i jak jest wykorzystywana w Polsce? Hierarchia Kontroli…

Continue ReadingRisk Assessment

Przywództwo „Leadership”

Poziom bezpieczeństwa pracowników w twojej organizacji zależy od zaangażowania „managementu” koniec i kropka? W mojej ocenie, powyższe pytanie wymaga głębszych wyjaśnień, ponieważ w polskiej rzeczywistości, dawanie przykładu z góry, wciąż mocno kuleje. Zadaj sobie pytania: Ile razy zapadały w twojej firmie…

Continue ReadingPrzywództwo „Leadership”

Proces wdrażania BBS

Jak wygląda proces wdrożenia BBS? Będziecie zdziwieni, ale proces wdrożenia BBS, nie zaczyna się od opracowania programu albo strategii BBS, jak się wydaje. To jest właśnie jeden z tych błędów, o którym wspomniałam wcześniej. Powiem to bardziej precyzyjnie: tylko 1 z…

Continue ReadingProces wdrażania BBS