Read more about the article Ocena Ryzyka (Risk Assessment)
Ocena ryzyka

Risk Assessment

Kiedy rozmawiamy z klientami o ocenie ryzyka często padają pytania, czym jest: Ocena ryzyka? zarządzanie ryzykiem? A w tym, czym jest profilowanie ryzyka? Poziom akceptowalności ryzyka? A czym jest tolerowanie Ryzyka? Metoda ALARP i jak jest wykorzystywana w Polsce? Hierarchia Kontroli…

Continue ReadingRisk Assessment