Zabezpieczenia w pracy na wysokości

Praca na wysokości to jedna z najbardziej niebezpiecznych rodzajów prac, spotykana powszechnie w branży budowlanej na wielu etapach realizacji kontraktu.

Kiedy zaczyna się praca na wysokości

Każda praca, podczas której różnica poziomów między stanowiskiem (miejscem wykonywania pracy) a posadzką (powierzchnią) na którą pracownik może spaść wynosi od 1 metra wzwyż, to jest to praca na wysokości.
Są jednak konkretne sprecyzowane przez Ustawodawcę wyłączenia z tej definicji, kiedy możemy jasno określić, że pomimo przebywania pracownika na poziomie powyżej 1 m licząc od powierzchni na której znajduje się pracownik do powierzchni na którą może spaść – praca ta nie jest praca na wysokości tj.:

  • jeśli miejsce to jest osłonięte ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi
  • jeśli jest to miejsce wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia, które są w stanie skutecznie ochronić pracownika przed wypadnięciem czyli przed upadkiem z wysokości

Jak dobrać zabezpieczenia?

Dobierając zabezpieczenia prac na wysokości należy pamiętać o hierarchii zabezpieczeń.
Przede wszystkim należy zastanowić się czy istnieje możliwość wyeliminowania zagrożenia? Może się to odbyć poprzez wykonanie prac z poziomu „0”. np. podczas prac malarskich zamiast korzystać z drabin można wykorzystać wałki i pędzle na tyczkach teleskopowych.


Jeśli całkowita eliminacja zagrożenia nie jest możliwa należy dążyć do maksymalnej redukcji prac wykonywanych na wysokości, np. poprzez wstępny montaż na poziomie „0” lub wcześniejszą prefabrykację elementów.


W przypadku kiedy, mimo zastosowania poprzednich środków, konieczna jest realizacja prac na wysokości należy je zorganizować tak by ograniczyć zagrożenia. W tym celu należy zapewnić odpowiednie urządzenia np. rusztowania, pomosty robocze, podnośniki koszowe itp.


Kolejnymi zabezpieczeniami do stosowania są środki ochrony zbiorowej takie jak bariery ochronne, siatki i poduszki bezpieczeństwa. Ich podstawową przewagą nad ŚOI jest to, że chronią każdego pracownika, który znajdzie się na stanowisku pracy na wysokości.


Kiedy zastosowanie poprzednich metod nie jest wystarczające należy każdego pracownika wyposażyć w środki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczeństwa, system łącząco amortyzujący i punkt kotwienia. Sprzęt należy dobrać indywidualnie mając na uwadze samego pracownika,  rodzaj i częstość wykonywanych prac.


Pracownik wraz z otrzymanym osprzętem do prac na wysokości musi być przeszkolony   z zasad jego stosowania.


Dobrą praktyką na bazie przeanalizowanych wypadków głównie śmiertelnych, jest łączenie poszczególnych zabezpieczeń aby zminimalizować ryzyko upadku pracownika z wysokości np. stosowanie siatek i jednoczesna praca w ŚOI, zastosowanie barierek ochronnych krawędziowych i wyścielenia pełnego w szachtach windowych.W przypa

Środki zabezpieczające i chroniące

Środki zabezpieczające przed upadkiem to m.in.:
  • rusztowania,
  • balustrady ochronne
  • podnośniki
  • SOI stosowane do pracy w ograniczeniu (uniemożliwienie przejścia przez krawędź, czyli nie dopuszczające do odpadnięcia)
Środki chroniące w czasie upadku to m.in.:
  • Siatki bezpieczeństwa
  • Poduszki bezpieczeństwa
  • Uprząż z liną i amortyzatorem podpięta do wyznaczonego punktu kotwiącego,

Nadzór prac na wysokości

Przy dopuszczeniu ludzi do pracy na wysokości, kluczową rolę pełni nadzór – czyli osoba kierująca innymi pracownikami. Osoba ta, poza znajomością technologii wykonywania robót, powinna znać sposoby zabezpieczeń. Osoba ta odpowiedzialna jest za dopuszczenie do pracy, za przekazanie pracownikom informacji o sposobie używania sprzętu, który posiadają i jednoczesną bieżącą weryfikację poprawność ich stosowania.

A Ty na co zwracasz uwagę w pierwszej chwili, widząc pracowników, którzy pracują na wysokości?

Jeszcze więcej o Pracy na wysokości znajdziecie w naszej Akademii HSE!

Pamiętaj, żeby odwiedzić nasz profil na Facebook’u czy LinkedIn, by być z nami w stałym kontakcie.

Dodaj komentarz