Digitalizacja procesów a bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zacznijmy od definicji digitalizacji procesów, która jest ostatnio bardzo popularna. Digitalizacja to proces polegający na przekształceniu analogowych procesów i obiektów fizycznych w ich cyfrowe odpowiedniki. Wszystko, co kiedyś było „offline” i na papierze, może teraz być w całości cyfrowe. Jest to możliwe dzięki digitalizacji i znacznie wydajniejszym technologiom cyfrowym.

Dlaczego warto digitalizować procesy w miejscu pracy?

Możemy zdigitalizować między innymi raportowanie, pozwoleń na pracę, szkolenia dla pracowników, matryce szkoleń oraz różnego rodzaju raporty. Digitalizacja procesów ma wiele oczywistych zalet. Mamy dostęp do danych, z których możemy korzystać w każdym miejscu i czasie. Już nie musimy pamiętać o zabraniu raportu z naszego biurka na spotkanie. Ten raport będzie z nami na naszym tablecie, telefonie czy komputerze. Nasze dane i dokumenty będą zawsze dostępne tam, gdzie ich potrzebujemy.

Jednakże, czy wspomniane dane będziemy w stanie wykorzystać w zamierzony sposób? Będą cyferkami, pięknymi wykresami które niezbyt wiele wniosą czy jakościową informacją wykorzystaną do poprawy bezpieczeństwa, funkcjonowania zakładu i np. komunikacji?  

W ostatnim czasie wiele firm związanych z IT wprowadziło możliwości digitalizacji procesów. Przenoszą one pisemne formularze, pozwolenia oraz procesy do świata komputerów, tabelek i wykresów. Jest to bezdyskusyjnie przyszłość biznesu, ale wdrożenie rozwiązania technicznego wymaga dopasowania go także pod kątem bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Bez tego samo rozwiązanie może pozostać jedynie wspomnianymi pięknymi wykresami lub tabelkami.

Dopasowane rozwiązania digitalizacji.

Podczas współpracy i realizacji projektów związanych z digitalizacją procesów, firmy IT wprowadzają obecnie funkcjonujące lub nowe systemy do świata komputerów. Digitalizacja nowych systemów polega często na zaproponowaniu szablonu funkcjonowania danego rozwiązania i jego akceptacji przez klienta. Jednakże, stawia się tutaj znak zapytania, gdzie jest dopasowanie rozwiązania do klienta? Skąd wiemy, że to rozwiązanie będzie funkcjonować? Czy bierze pod uwagę możliwości rozwoju? Czy dane będą mogły być wykorzystane do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania?   

Proponowane rozwiązania mają podobne założenia do systemów zarządzania, takich jak ISO czy nawet ILO-OSH. Mają przynieść korzyści w postaci efektywności, produktywności, bezpieczeństwa, zadowolenia klientów i pracowników oraz ciągłego doskonalenia procesów. Ale czy sam element techniczny nam na to wystarczy?

Teraz możemy połączyć digitalizację i bezpieczeństwo na najwyższym światowym poziomie, opierając się na najlepszych praktykach. Co, jeśli nasz system zarządzania podwykonawcami zostałby dostosowany do naszej firmy, biorąc pod uwagę rodzaj produkowanych przez nas produktów, poziom kultury organizacyjnej i postrzeganie bezpieczeństwa przez pracowników?

A co, jeśli nasz system zgłoszeń zdarzeń potencjalnie wypadkowych i potencjalnie śmiertelnych działałby w taki sposób, że w przypadku wystąpienia sytuacji potencjalnie śmiertelnej automatycznie tworzyłby alert? Dodatkowo powodowałoby to lawinę innych działań, takich jak: zmiany w procedurach, konieczność analizy przyczyn źródłowych, informowanie innych oddziałów, spółek oraz zmianę tematu kolejnej wizyty bezpieczeństwa najwyższego kierownictwa. To tylko kilka przykładów, których można podać wiele, wiele więcej. Wspomniane rozwiązania można wdrożyć w obszarze zarządzania ryzykiem, szkoleń pracowników, bezpieczeństwa behawioralnego, ról oraz obowiązków itd.

Tak właśnie NEW HSE widzi digitalizację procesów powiązaną z wdrażaniem najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i rozpoczął współpracę z Lime Access, aby dostarczyć jedyny w swoim rodzaju produkt!

Dodaj komentarz